Klachtenprocedure

Garantie en nazorg
Omdat wij u er van willen overtuigen dat wij goede kwaliteit leveren, is onze praktijk aangesloten bij de Organisatie Nederlandse Tandprothetici en de Stichting Garantiefonds Mondzorg. Uw nieuwe prothese is met zorg vervaardigd om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Niet alleen de behandelingen en nazorg behoren van goede kwaliteit te zijn, maar ook de garantie. Hoewel wij er naar streven dat geen enkele patiënt ooit gebruik hoeft te maken van het fonds, kan het natuurlijk altijd een keer voorkomen dat we er samen niet uitkomen.

 

 

Geef een reactie