Wat vergoedt de verzekeraar?


In het algemeen geldt voor basisverzekerden…

Bij een nieuwe volledige prothese:

  • Uw zorgverzekeraar vergoedt standaard 75% van uw nieuwe prothese rechtstreeks uit de basisverzekering. Een aanvullende tandartsverzekering kan de resterende 25% voor u vergoeden of een deel ervan.

Bij een nieuwe implantaat prothese:

  • Als uw zorgverzekeraar een machtiging heeft afgegeven voor het plaatsen van de implantaten, dan wordt dit volledig vanuit de basisverzekering vergoed. De prothese die daar vervolgens op geplaatst wordt heeft een vaste wettelijke eigen bijdrage van € 250. Maar het is goed mogelijk dat uw aanvullende tandartsverzekering deze eigen bijdrage gedeeltelijk of in zijn geheel vergoedt.

Bij een nieuwe partiële / frame prothese:

  • Voor een partiële – (gedeeltelijke) of frame prothese is geen vergoeding opgenomen in de basisverzekering. Hiervoor dient u dus sowieso een aanvullende tandartsverzekering voor te hebben afgesloten. Per polis en zorgverzekeraar verschilt de vergoeding sterk. Wij maken graag een begroting voor u, zodat u bij uw zorgverzekeraar kunt informeren naar de vergoedingen.
 
 REPARATIE
Volledige prothese: wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
Partiële prothese: wordt alleen vergoed vanuit de tandartsverzekering.
Implantaat prothese: wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
 
 REBASING
Volledige prothese: wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
Partiële prothese: wordt alleen vergoed vanuit de tandartsverzekering.
Implantaat prothese: wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

[divider]

Hoeveel moet u precies bijbetalen…

Een vraag die we vaak krijgen is ‘Hoeveel moet ik bijbetalen?’. Een vraag die we het liefst direct voor u willen beantwoorden. Maar helaas gaat dat niet altijd. Het bedrag dat u moet bijbetalen is namelijk afhankelijk van meerdere factoren:

  • Welke behandeling wordt bij u uitgevoerd?
  • Bij welke zorgverzekeraar bent u verzekerd?
  • Heeft u aanvullende verzekeringen afgesloten?
  • Heeft uw zorgverzekeraar in hetzelfde kalenderjaar al meer tandheelkundige kosten voor u vergoed?
  • Heeft u uw eigen risico (€ 220 in 2012) van hetzelfde kalenderjaar al aan uw zorgverzekeraar voldaan?
  • Heeft u naast het verplicht eigen risico nog een vrijwillig eigen risico?

U begrijpt het al. Geen enkele situatie is gelijk en wij hebben ook geen pasklaar antwoord voor u klaar liggen. Om die reden maken wij het liefst een afspraak in onze praktijk, zodat wij kunnen kijken welke behandeling er uitgevoerd moet worden. Tijdens diezelfde afspraak doorlopen we een aantal gegevens en vragen we uw verzekeringsgegevens op bij uw zorgverzekeraar. Op die manier kunnen wij uw vraag pas goed beantwoorden met informatie waar u ook iets aan heeft. Na het eerste intake gesprek kunnen wij u ook altijd een begroting toesturen. Aan de hand van de begroting kunt u dan ook altijd navraag doen bij uw zorgverzekeraar hoe het een en ander verrekend wordt met uw eigen bijdrage en het eigen risico.

[divider]

Wilt u weten wanneer u een nota van ons ontvangt? Klik hier voor meer informatie over uw nota.

Wilt u de polisvoorwaarden van uw huidige verzekering eens bekijken? Klik hier voor een overzicht van de zorgverzekeraars in Nederland.

Geef een reactie